21 Ekim 2015 Çarşamba

Cümlenin Ögeleri

ÖGE

Cümleyi oluşturan bölümlerin her birine öge denir. Anlamlı ve doğru cümleler kurmaya yarayan bölümlerdir.

Her öge görev ve anlam yönünden bir tek ögeye eşlik eder; onu tamamlar. Bu öge de yüklemdir.

Birinci derecede önem taşıyan öge yüklemdir.

İkinci derecede önemli öge öznedir. Sadece yüklemden oluşan cümlelerde bile öznenin varlığı, yüklemin taşıdığı şahıs ekinden anlaşılır.

Sonra tümleçler gelir ki bunlar zarf tümleci, dolaylı tümleç ve nesnedir.

Bazı cümlelerde bazı ögeler hiç bulunmaz.
Ögelerin tamamı kelime veya kelime grubu hâlinde olabilir.
Yüklem genellikle en sondadır. Diğer ögelerin yerleri anlama, anlatıma göre değişebilir. Genellikle vurgulanmak istenen unsur yüklemin önündedir.


Ögeler bulunurken,
­1- Önce yüklem, sonra özne ve sonra tümleçler aranır.
2- ­Sorular yükleme sorulup alınan cevaplar yüklemle birlikte tekrar edilmelidir.
­3- Ögeler bulunurken tamlamalar ve diğer kelime grupları bölünmez.
4- ­Bağlaçlar öge sayılmamalıdır.CÜMLENİN ÖGELERİ

23 Eylül 2015 Çarşamba

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler
 • Yardımcı fiillerle kurulan ayrı birleşik kelimeler:
 1. alt etmek,
 2. arz etmek,
 3. azat etmek,
 4. dans etmek,
 5. el etmek,
 6. göç etmek,
 7. ilan etmek,
 8. kabul etmek,
 9. kul etmek,
 10. kul olmak,
 11. not etmek,
 12. oyun etmek,
 13. söz etmek,
 14. terk etmek,
 15. var ol­mak,
 16. yok etmek,
 17. yok olmak vb.


 • Hayvan türlerinden birinin adıyla kurulan ayrı birleşik kelimeler:
 1. dil balığı,
 2. deve kuşu,
 3. ağustos böceği,
 4.  cırcır böceği,
 5. at sineği,
 6. su yılanı;
 7. Ankara keçisi,
 8. dağ keçisi,
 9. Pekin ördeği,
 10. Ankara kedisi  vb.


 • Bitki türlerinden birinin adıyla kurulan ayrı birleşik kelimeler:
 1. ayrık otu,
 2. ateş çiçeği,
 3. tespih ağacı
 4. meyan kökü;
 5. yer elması;
 6. kuru fasulye,
 7. kuru incir,
 8. kuru soğan,
 9. kuru üzüm vb.


 • Nesne, eşya ve alet adlarından biriyle kurulan ayrı birleşik kelimeler:
 1. alçı taşı,
 2. Çakmak taşı,
 3. arap sabunu,
 4. tüp geçit,
 5. üst geçit;
 6. çekme demir,
 7. dolma kalem,
 8. vurmalı çalgılar,
 9.  tuz ruhu vb.


 • Yol ve ulaşımla ilgili ayrı birleşik kelimeler:
 1. Arnavut kaldırımı;
 2. çevre yolu,
 3. deniz yolu,
 4. hava yolu,
 5. kara yolu,
 6. keçi yolu;
 7. köprü yol vb.


 • Durum, olgu ve olay bildiren ayrı birleşik ke­limeler:
 1. açık oturum,
 2. açık öğretim,
 3. ana dili,
 4. Ay tutulması,
 5. baş belası,
 6. çıkış yolu,
 7. ses uyumu,
 8. yer çekimi vb.


 • Bilim ve bilgi sözleriyle kurulan ayrı birleşik kelimeler:
 1. anlam bilimi,
 2. dil bilimi,
 3. edebiyat bilimi,
 4. gök bilimi,
 5. halk bilimi,
 6. ruh bilimi,
 7. dil bilgisi vb.


 • Yuvar ve küre sözleriyle kurulan ayrı birleşik kelimeler:
 1. göz yuvarı,
 2. hava yuvarı,
 3. hava küre,
 4. ışık küre,
 5. su küre,
 6. yarım küre vb


 • Yiyecek, içecek adlarından biriyle kurulan ayrı birleşik kelimeler:
 1. bohça böreği,
 2. talaş böreği;
 3. ba­dem yağı,
 4. maden suyu;
 5. tulum peyniri,
 6. Adana kebabı,
 7. yoğurt çorbası;
 8. Kemalpaşa tatlısı,
 9. ba­dem şekeri,
 10. balık yumurtası,
 11. lop yumurta vb.
 12. burgu makarna,
 13. yüksük makarna;
 14. üzümlü kek;
 15. çiğ köfte
 16. yarma şeftali;
 17. kuru yemiş vb.


 • Gök cisimleriyle kurulan ayrı birleşik kelimeler:
 1. Çoban Yıldızı,
 2. Kervan Yıldızı,
 3. Kutup Yıldızı,
 4. kuy­ruklu yıldız;
 5. gök taşı,
 6. meteor taşı vb.


 • Organ veya organ yerine geçen sözlerden biriyle kurulan ayrı birleşik kelimeler:
 1. patlak göz,
 2. aşık kemiği,
 3. elmacık kemiği;
 4. serçe parmak,
 5. şehadet par­mağı,
 6. azı dişi,
 7. köpek dişi,
 8. kuyruk sokumu,
 9. safra kesesi;
 10. çatma kaş,
 11. takma diş,
 12. takma kirpik,
 13. kepçe kulak vb.


 • Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, hay­van ve nesne adlarıyla kurulan ayrı birleşik kelimeler:
 1. çetin ceviz,
 2. çöpsüz üzüm;
 3. eski kurt,
 4. sarı çıyan,
 5. sağmal inek;
 6. eski toprak,
 7. eski tüfek,
 8. sapsız balta,
 9. demir yumruk,
 10. kuru kemik vb.


 • Zamanla ilgili ayrı birleşik kelimeler:
 1. bağ bozumu,
 2. gece yarısı,
 3. gün or­tası,
 4. hafta başı,
 5. hafta sonu vb.


 •  -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle kurulan ayrı birleşik kelimeler :
 1. bakar kör,
 2. çalar saat,
 3. çıkar yol,
 4. döner sermaye,
 5. güler yüz,
 6. koşar adım,
 7. yazar kasa,
 8. görünmez kaza,
 9. tükenmez kalem;
 10. ,uçan daire vb.


 • Renk sözü veya renklerden birinin adıyla kurulmuş isim tamla­ması yapısındaki ayrı birleşik kelimeler:
 1. bal rengi,
 2. duman rengi,
 3. gümüş rengi,
 4. portakal rengi,
 5. saman rengi;
 6. ateş kırmızısı,
 7. boncuk mavisi,
 8. limon sa­rısı vb.


 • Rengin tonunu belirtmek üzere renkten önce kullanılan ayrı birleşik kelimeler:
 1. açık mavi,
 2. açık yeşil,
 3. kara sarı,
 4. kirli sarı,
 5. koyu mavi,
 6. koyu yeşil vb.


 • Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu, aşağı, yukarı, orta, iç, yakın, uzak kelimeleri için kullanılan ayrı birleşik kelimeler:
 1. Batı Trakya,
 2. Doğu Anadolu,
 3. Güney Kutbu,
 4. Kuzey Amerika,
 5. Güneydoğu Anadolu,
 6. Aşağı Ayrancı,
 7. Orta Doğu,
 8. İç Anadolu,
 9. Uzak Doğu vb.


 • Kişi adlarından oluşmuş mahalle, bulvar, cadde, sokak, ilçe, köy vb. yer ve kuruluş adlarında, sondaki unvanlar hariç şahıs adları ayrı yazılır:
 1. Yunus Emre Mahallesi;
 2. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı,
 3. Ziya Gökalp Bulvarı;
 4. Nene Hatun Caddesi;
 5. Fevzi Çakmak Sokağı,
 6. Sütçü İmam Üniversitesi vb.


 • Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan bir­leşik kelime ve terimler ayrı yazılır:
 1. ahlak dışı,
 2. çağ dışı,
 3. din dışı,
 4. kanun dışı,
 5. olağan dışı,
 6. yasa dışı;
 7. ceviz içi,
 8. hafta içi,
 9. yurt içi;
 10. aklı sıra,
 11. ardı sıra,
 12. peşi sıra,
 13. yanı sıra vb.


 • Somut olarak yer belirten alt ve üst sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır:
 1. deri altı,
 2. su altı,
 3. toprak altı,
 4. yer altı (yüzey);
 5. böbrek üstü bezi,
 6. tepe üstü (en yüksek nokta) vb.


 • Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır:
 1. alt kurul,
 2. alt yazı;
 3. üst kat,
 4. üst küme;
 5. ana bilim dalı,
 6. ana dili;
 7. ön söz,
 8. sağ bek;
 9. sol açık,
 10. peşin fikir,
 11. bir hücreli;
 12. iki anlamlı,
 13. çok hücreli;
 14. çift ayaklılar,
 15. çift kanatlılar vb.


7 Şubat 2015 Cumartesi

CÜMLE ÇEŞİTLERİ


A) YÜKLEMİN ÇEŞİDİNE GÖRE:

1-FİİL CÜMLESİ

Yüklemi çekimli fiil olan cümleler.

Ör:
O gün annesine kavuşacaktı. (çekimli fiil)
Tüm arkadaşları bana yardım etmişti.  (çekimli fiil)
Yarın dedemler bize gelecek.
Kitap okumayı çok severim.
Elindekini masaya bırak lütfen.
Hatasını anlayınca mahcup oldu.
Hızla geçiyor zaman.

2- İSİM CÜMLESİ

Yüklemi ek-eylemle çekimlenmiş isim soylu sözcüklerin bulunduğu cümlelerdir.

Ör:
Çiçeği büyüten sevgidir. (İsim)
Sanki bütün olanların sorumlusu bendim. (zamir)  
Bir yer var bilemediğim.
Söylediklerinin hepsi güzel.
Cansu, oldukça başarılı bir müzisyendir.
Duyduğumuz ses, yağmurun sesiydi.
Karnesinde bir sürü zayıfı varmış.
Çalışmaktan başka yaptığımız bir şey yok.
En sevdiğim sayı altıdır.
Şu anda yapmam gereken şey buradan gitmektir.
Sınıfın kapısını açan kimmiş.


B- YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLELER
1-      KURALLI CÜMLELER:
Yüklemi sonda olan cümleler kurallıdır.

2- DEVRİK (KURALSIZ) CÜMLELER.
Yüklemi sonda olmayan cümleler devrik cümledir.

Ör:
Her cümlenin bir anlamı vardır.
Gözler çok şey anlatır.
Konuşmak gibi susmakta bir sanattır.
Gün olur şairlerinde dili tutulur.
Anlamaz beni ben olmayanlar bu şehrin sokaklarında.
Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik.
Film, yakında izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Su, hayat demektir.
Bütün varı yoğu çocuklarıydı.
Anlattığınız hikayeyi duymuştum daha önce.
Görüyorum hayal denen gerçeği.
Çok çalışkanmış bizim oğlan.3- EKSİLTİLİ CÜMLE

Yüklemi belirtilmemiş cümleler eksiltili cümlelerdir. Böyle cümlelerde yüklem bulunmadığı halde anlam eksikliği olmaz.

Az veren candan, çok veren maldan.
Önce hafif bir rüzgar, sonra camlara vuran yağmur damlaları…
Küçük bir çocuğun sesi ve gülen gözleri…
C) ANLAMLARINA GÖRE CÜMLELER

1. OLUMLU CÜMLE:

İşin, oluşun ve hareketin yapıldığını bildiren cümlelerdir.

Sabah erkenden yola çıkmışlar.
Onu göreceğini umarak son derslere dayanmış.
Günler su gibi akıp gidiyor.
Her sorunun bir cevabı vardır.
Reşat Nuri, en sevdiğim yazardır.
Ahmet camı kırdı.


2. OLUMSUZ CÜMLE

Bir işin gerçekleşmediğini veya gerçekleşmeyeceğini bildirir. “yok, değil”
kelimeleri ve “-me, -ma, -mez, -maz, -sız, -siz, -suz, -süz” ekleriyle yapılır.

Ör:
Havanın karardığını fark etmemiştim.
Bu şehirde hiç dostu yoktu.
Kendinden başka kimseye yalan söylemezmiş
Bu kalbi size vermem mümkün değil.
Bu konulardan söz etmek çok anlamsız.
Senden hiçbir beklentim yok.
Ödevlerimi daha yapmadım.

NOT:
Kelimenin sözlük anlamının olumsuz olmasının, cümlenin olumsuzluğu ile ilgisi yoktur. Önemli olan yargını gerçekleşip gerçekleşmediğidir.

Ör:
Kadıncağız hüngün hüngür ağlıyordu. (Olumlu cümle)
Küçük kızın hastalığı çok ilerlemiş. (Olumlu cümle)

NOT: Bir cümlenin biçimiyle anlamı çelişebilir, yani biçimce olumlu bir cümle anlamca olumsuz, biçimce olumsuz bir cümle anlamca olumlu olabilir.

Biçimce Olumlu, Anlamca Olumsuz Cümle

Biçim olarak olumlu olan, yani olumsuzluk bildiren kelime ve ek bulunmayan; ancak anlamında olumsuzluk bulunan cümlelerdir.

Ör:
Ne yemek yapıyor, ne de temizliğe yardım ediyor. (yapmıyor, etmiyor)
Sana nasıl inanabilirim ki artık? ( inanamam)
Kim ister seninle arkadaş olmayı? ( istemez)
Sana kızdığımı mı sandın? (kızmadım)
Bu havada dışarı çıkılır mıymış? ( çıkılmaz)


Biçimce Olumsuz, Anlamca Olumlu Cümle

Biçim olarak olumsuz olan, yani olumsuzluk bildiren kelime ve ek bulunan; ancak anlamca olumlu olan cümlelerdir.

Ör:
Seni duymadığımı sanma. (Duydum)
Anlattıklarını bilmez olur muyum hiç? (biliyorum)
Kim sevmez pasta yemeyi? (herkes sever)
Karşıdaki okulu görmüyor değilim. ( görüyorum)
Bu mağazada yok yok. (her şey var)
3. SORU CÜMLESİ

Cevap almak amacıyla kullanılan cümleler soru cümlesidir. Soru cümleleri olumlu
ya da olumsuz olabilir. Bir cümleye soru anlamı, mı/mi soru ekiyle, soru sıfatıyla,
soru zamiriyle ve soru zarfıyla katılabilir.

Ör:
Toplantıya katılacak mıyız? (Olumlu Soru)
Onu aramayacak mısın? (Olumsuz Soru)
Sen de bizimle gelecek misin? (Soru edatı)
Kapıya gelen çocuk ne istiyormuş? (Soru zamiri)
Annemin gününe kaç kişi gelecek? (Soru sıfatı)
Sonuçlar ne zaman açıklanıyor? (Soru zarfı)

Not:
Yanıt gerektiren soru cümlelerine “gerçek soru cümlesi” denir.

Ör:
Geldiğimi ondan mı öğrendin?
Ne kadar harçlık alırsın?
Gömleğini yıkamamış mı?

Yanıt gerektirmeyen soru cümlelerine ise “sözde soru cümlesi” denir.

Ör:
Kim oluyorsun da bana bağırıyorsun?
Nasıl inanırım sana?
Kim demiş onu sevmediğimi?

Uyarı: Sözde soru cümlelerinin sonuna da soru işareti konulabilir.


4. ŞART CÜMLESİ

Eylemin gerçekleşmesini bir şarta bağlı olarak ifade eden cümlelerdir.

Bu soruyu da çözdüm mü sınav bitiyor.
Tanırsan seversin.
Bahar geldi mi insan daha sakin oluyor.
Eve giderim; ama sende gelirsen.
Anlatırım; yalnız dikkatli dinleyeceksin.


5. ÜNLEM CÜMLESİ

Öfke, sevinç, hayret gibi duyguları ifade eden cümlelerdir.

Eyvah, süt taştı!
Aaa, sen burada ne arıyorsun!
Yeter artık, sen fazla oluyorsun!
Ooo! Kimler gelmiş.
Hey! Buraya bak.
Off! Çok sıkıldım.

6. İSTEK CÜMLESİ

Bir arzuyu, bir dileği anlatmak için kullanılan cümlelerdir.

Akşama bize gidelim.
Keşke evimizde olsak.
Ders biraz daha uzasa.
Şimdi İstanbul’da olmak vardı.


7. EMİR CÜMLESİ

Bir işin yapılmasını ya da yapılmamasının istendiği cümlelerdir.

Ardına bakmadan git.
O eski şarkıyı hatırlatma.
Çimenlere basmayınız.
Kitabı sev, ufkunu aç.D) YAPILARINA GÖRE CÜMLELER:


Yapılarına göre cümleler basit, birleşik, sıralı ve bağlı olmak üzere dörde ayrılır.1. BASİT CÜMLE (Tek Yüklemli Cümle)

Bir tek yargı içeren ( içinde fiilimsi bulunmayan) tek yüklemli cümlelerdir.

Ör:
Bulutlar nazlı nazlı salınıyor gökyüzünde.
Yazın, galata köprüsünde balık tutarız.
Ülkemizde dört mevsim aynı anda yaşanır.
Aileme ve arkadaşlarıma çok güvenirim.
İstanbul’un kalabalığını bile seviyormuş.2. BİRLEŞİK CÜMLE

Birden çok yargı bildiren cümlelerdir. Birleşik cümleler; asıl yargıyı bildiren temel cümle ve ona yardımcı olan yan cümle yada cümlelerden oluşur.

Temel cümlede çekimli fiil veya ek-fiil almış bir isim  bulunurken; yan cümlede fiilimsi  veya şart kipini almış fiil bulunur.
En sevdiğim şey, kitap okumaktır.
      Yan cümle         temel cümle

Bir isteğin varsa ona söyle.
             Yan cümle     temel cümle

A) Girişik Birleşik Cümle  (İçerisinde Fiilimsi Bulunana Cümle)

İçinde fiilimsi bulunduran cümlelere girişik birleşik cümle denir.

Ör:
Son gülen iyi güler.
Can çıkmadıkça huy çıkmaz.
Havaların ısınması tatil düşkünlerini sevindirdi.      
Çadırları çalanlar bulunamadı.                      
Evlerin ne zaman biteceğini bilmiyoruz.


B) Ki’li Birleşik Cümle 

Temel cümleyle yan cümlenin “ki” bağlacıyla bağlandığı cümlelerdir.

Ör:
Duydum ki unutmuşsun.         Unuttuğunu duydum.
     t.c.               y.c.
Ne yazık ki beni anlayamadın.   Beni anlayamadın ne yazık.
        t.c.                     y.c.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi.
        y.c                            t.c.


C) Şartlı Birleşik Cümle: (Şart Anlamı Taşıyan Cümle)

Yüklemde yapılan işin koşula bağlandığı cümlelerdir.

Ör:
Hava güzel olursa  yarın pikniğe gideriz.
Çanakkale’yi de gezerdik,  vaktimiz olsaydı.
Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun.
Beni tanımasaydı beni tanımamış olacaktı.


D) İç İçe Birleşik Cümle:

Cümle içinde bulunan başka bir cümlenin, temel cümlenin(yüklemin) herhangi bir ögesi durumunda bulunduğu cümledir.

Ör:
Ahmet, yarın okula gitmeyeceğim, dedi.
Konuşmacı, lütfen sessiz olunuz, diyordu.
Annem, hemen eve gel, dedi.

3. SIRALI CÜMLE (Birden Çok Yüklemli Cümle)

Birden çok cümlenin virgül ya da noktalı virgüllerle bağlanmasıdır.

Ör:
Eve geldim, yemeğimi yedim, ders çalıştım.
Ben odamı topladım, çamaşırları yıkadım; sen bütün gün boş boş oturdun, televizyon izledin.
Saatlerce gezdim, dolaştım, alışveriş yaptım; bir türlü akşam olmadı.
Renkli kağıtları üçgen biçiminde keselim, üçgenleri de ikiye katlayalım.
İmza gününde pek çok yazarla tanıştım, onlarla sohbet ettim.

NOT:
Sıralı cümlelerin kimi ögeleri ortak olabilir. Böyle cümleleri Bağımlı Sıralı Cümle” öge ortaklığı bulunmayanlara ise “Bağımsız Sıralı Cümle” denir.

Ör:
Eve geç geldi, neden geciktiğini söylemedi. (özne)
Okumak bir sanattır, yoğun emek isteyen bir süreçtir. (özne)
Önce okula, sonra dershaneye gideceğim. (yüklem)
Küçük kız kapıyı yavaşça açtı, sonra kapadı. (özne ve nesne)
Ben seni arıyorum, sen ortalarda yoksun? ( Bağımsız Sıralı Cümle)
Onlar kavga ettiler, cezayı biz aldık. ( Bağımsız Sıralı Cümle)
At ölür, meydan kalır; yiğit ölür şan kalır. ( Bağımsız Sıralı Cümle)

4. BAĞLI CÜMLE (Bağlacı Olan Cümle)

Birden çok cümlenin bağlaçlarla birbirine bağlanmasıyla oluşur.

Çok çalışıyordu; ama başarılı olamıyordu.
Her işten kâr etmeyi bilirdi; çünkü akıllı bir insandı.
Ne istersen alacağım; yeter ki sınıfını geç.
Umduğum başarıyı elde edemedim; oysa ki neler hayal etmiştim.
Hem gelmiyor hem telefon etmiyor.

NOT:
Bağlı cümlelerin kimi ögeleri ortak olabilir.

Ör:
Ağabeyim beni çok severdi ve okuldaki çocuklardan korurdu. (özne ve nesne)
İlker, yurt dışından bugün döndü; fakat işlerini bitirememiştir. (özne)
Lise arkadaşlarımı aradım ve yemeğe davet ettim. ( özne ve nesne)