29 Şubat 2012 Çarşamba

YAZI TÜRLERİYAZIM KURALLARI (İMLA KURALLARI)

ANLATIM BOZUKLUKLARIÜNLEMLER
BAĞLAÇLAR
EDATLAR (İLGEÇLER)
ZAMİRLER (ADILLAR)15 Mayıs 2009 Cuma

İSİM (AD)
A- VARLIKLARA VERİLİŞİNE GÖRE İSİMLER:
B. MADDELERİNE GÖRE İSİMLER
C. VARLIKLARIN SAYILARINA GÖRE İSİMLER
D- YAPILARINA GÖRE İSİMLER:
İsimlerde Küçültme
İsmin Halleri
İsme Gelen Çekim Ekleri:9 Mayıs 2009 Cumartesi

FİİL NEDİR?FİLLERDE KİP
A- HABER (BİLDİRME) KİPLERİ
B- DİLEK KİPLERİ
ŞAHIS EKLERİ
FİİLLERDE OLUMSUZLUK ANLAMI
FİİLLERİN SORU ANLAMI
FİİLLERDE ANLAM KAYMASI
FİİLLERDE YAPI
EK FİİL (EK EYLEM)
FİİL ÇEKİM TABLOSU
25 Kasım 2008 Salı

EDEBİYAT BİLGİLERİŞiir Bilgisi
Ölçü (Vezin)
Redif
Kafiye (Uyak)
Kafiye Şeması
Şiir Türleri
Söz Sanatları
Zarf

Fiillerin, sıfatların ve kendi türünden kelimelerin anlamlarını çeşitli yönlerden tamamlayan kelimelere zarf denir.

Ör:
Mavi kelimeler fiil , Kırmızı yazılmış kelimeler zarftır.

Bu günü sabırla bekledim.

Seninle yarın görüşürüz.

Kazanmak için çok çalışmalısın.

Herkes çabuk dışarı çıksın.

Niçin bu kadar üzgünsün?


Zarflar çeşitleri bakımından 5’e ayrılır.
Durum Zarfları
Zaman Zarfları
Yer-Yön zarfları
Miktar Zarfları
Soru Zarfları

Durum Zarfları

1- DURUM (HAL) ZARFLARI

Fiillerin nasıl yapıldığını bildiren kelimelerdir. Fiile sorulan "nasıl" sorusunun cevabı durum zarfıdır.

Seyirciler konseri hayranlıkla izlediler. (Nasıl izlediler? Hayranlıkla= Zarf)

Öğrenciler bütün soruları doğru cevapladı. (Nasıl cevapladı? Doğru = zarf)

Ör:

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.

O her zaman dikkatli konuşur.

Küçük kız güzelce süsülendi.

Bize çok nazik davrandılar.

Eğri oturalım doğru konuşalım.

Bu ötekilerden daha iyi olmuş.

Kara haber tez duyulur.

Akşamları erkenden yatarım.

Böyle gelmiş, böyle gidecek.

Düşüncelerini açıkça söyleyebilmelisin.

Ülkeden gizlice kaçmış.

Her hafta ailece pikniğe gidiyoruz.

Etrafı iyice temizlediniz mi?

Çocukça seviniyor delice gülüyordu.

Anlatılanlara kahkahalarla güldüler.

Babasına yaşlı gözlerle el salladı.

Oradan hızla uzaklaştık.

Sorunlarımızı konuşarak halledelim.

Kanadı kırılmış bir kuş gibi duruyordu.

Minik kardeşim mışıl mışıl uyuyor.


Not:

Durum zarflarıyla niteleme sıfatlarını karıştırmayalım.

Durum zarflarında “nasıl” sorusunu “fiile”; niteleme sıfatlarında “nasıl” sorusu “isme” sorulur.

Güzel kız. (nasıl kız? güzel=sıfat)
Güzel anlattı. (nasıl anlattı? Güzel=zarf)

Sessiz bir insan kimseye zararı dokunmuyor. (sıfat)
Koridorda sessiz olun. (zarf)

Boş boş odalar sessizliği artırıyordu.(sıfat)
Sınıfta ileri geri konuştu. (zarf)