8 Kasım 2008 Cumartesi

HECE (ÜNLÜ) DÜŞMESİ

Bazı iki heceli kelimeler sesli harfle başlayan bir ek aldıklarında son hecedeki dar ünlü (i,ı,u,ü) düşer. Buna hece (ünlü) düşmesi denir.

Karın-ım= karnım (karın kelimesi iki hecelidir, -ım ekinin eklenmesiyle ka-rı-nım şeklinde üç heceli olması gerekirken ikinci hecedeki “ı” ünlüsünün düşmesi üzerine iki heceli olmuştur.

Hem ünlüyü kaybetmiş hem de hece sayısı azalmıştır.

Fikir-i= fikri,

zihin-im= zihnim,

savur-uk= savruk,

kabir-i= kabri,

ız-ı= ağzı

bağır-ı= bağrı,

sabır-et= sabret,

şükür-et= şükret,

kahır-et= kahret,

Şekil-i= şekli,

Emir-et = emret,

hapis-oldu= hapsoldu

kayın-ana= kaynana,

yanıl-ış=yanlış

yalın-ız= yanlız

ora-da= orda* (istisna)

bura-da=burda* (isrtisna)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder